Ordning och reda nödvändigt för höjda skolresultat

sara_vit”Den nya skollagen som infördes av Alliansregeringen 2011 är ett steg i rätt riktning mot ett tydligare kunskapsfokus. Men fortfarande är det problematiskt att nästan alla skyldigheter som lagen fastslår åligger lärare, skola och rektor. Utöver skolplikten har elever och föräldrar bara rättigheter. Detta skapar dåliga förutsättningar för en ömsesidig respekt. Därför är det nödvändigt att göra förändringar i skollagen där föräldraansvaret och vilka skyldigheter elever har klargörs.

Det är nu dags att på allvar börja diskutera vilket ansvar elever och föräldrar har för studiemiljön i skolan. Alla problem kan inte skyllas på skolans personal och ordningsproblem kan inte lösas med hjälp av mer resurser, utan ändrade attityder måste till. Sverige kommer att fortsätta halka efter andra länder kunskapsmässigt om den negativa utvecklingen tillåts fortsätta.”

Det skriver Sara på Lärarnas Nyheter.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD