Ordning och reda i skolan – med kunskap i fokus

sara_1305Sara skriver på Sourze om skolan.

”Något som det också talas alldeles för sällan om är ordningsproblemen i den svenska skolan. I en rapport från Skolverket uppger närmare 20 procent av eleverna att situationen i klassrummet är stökig och otrygg. Dessutom är skolk och ogiltig frånvaro vanligare i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta är djupt oroande.

Skolans uppdrag ska vara att ge alla elever likvärdiga chanser att förverkliga sina livsdrömmar genom ett tydligt fokus på bildning och kunskap. Om detta ska vara möjligt måste ordning och reda råda i klassrummet.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD