”One size fits all”-skolor räcker inte

sara_1305Sara skriver i Skolvärlden:

”När det gäller just kvaliteten kan vi konstatera att friskolor generellt sätt presterar bättre än kommunala skolor, oavsett vilken parameter man än väljer att utgå ifrån. En större andel elever och föräldrar är nöjda med både skolan och dess lärare i fristående skolor än i kommunala. Elever i friskolor har i allmänhet högre meritvärden än kommunala skolor. Dessutom tenderar alla elever, både i kommunala och fristående skolor, att prestera bättre i kommuner där friskolor finns. Valfriheten är alltså en vinst för det gemensamma bästa.

Att värna valfriheten innebär dock inte att blunda för de problem som finns. Skolor som bryter mot lagen och sorterar elever på ett otillbörligt sätt måste straffas för detta och skolinspektionen måste ges nödvändiga verktyg för detta. En ständig process värdegrundsarbete och likvärdigt bemötande måste pågå i både kommunala och fristående skolor.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD