Öka valfriheten för familjen – nej till SSU:s förmynderi

CC_1308”SSU:s familjepolitik vittnar om en strävan efter likriktning, om en människosyn som förminskar enskilda människors förmåga att fatta beslut, familjens betydelse samt om en uppblåst attityd som säger att politiken vet bättre än människor själva hur de ska leva sina liv. En sådan politik som förvägrar familjen egenmakt och möjlighet till mer tid med barnen kommer vi kristdemokrater alltid att bekämpa. Socialdemokraterna måste sluta upp med att omyndigförklara Sveriges barnfamiljer.

Vi i KDU är fast beslutna om att försvara valfriheten för familjen.”

Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för KDU, i Helsingborgs Dagblad. 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD