”Oansvarigt resonemang om legalisering”

Åter ropar legaliseringsivrare högt för att få narkotika legaliserad med argumentet att Sveriges nolltoleranslinje varit misslyckad, men det är fel. Sverige har, i ett europeiskt perspektiv, lägre användande av cannabis bland unga, unga vuxna och vuxna. Att likt Joar Forsell (LUF) påstå att vi skulle skademinimera och minska missbruket av cannabis genom legalisering är ett märkligt, felaktigt och direkt oansvarigt resonemang.

En legalisering skulle enbart öka acceptansen för cannabis och där igenom öka tillgången, efterfrågan och skadorna. Det är därför beklagligt att liberalerna låter sig förföras av den internationella knarklobbyns propaganda.

De skador som användande av cannabis orsaker har sedan 2000-talet blivit allt mer kända. Ny forskning från Karolinska institutet pekar exempelvis på förhållandet mellan användandet av cannabis och förtidig död. En rapport från WHO pekar dessutom på cannabis hälsoskadliga effekter i form av ökad risk att drabbas av en psykos, panikångest, försämrat korttidsminne, sämre koncentrationsförmåga och minskad förmåga att bearbeta information. Cannabis skadliga effekter är extra stora för den unga hjärnan, innan 25 års ålder, då hjärnan inte än är fullt utvecklad.

För oss unga kristdemokrater är budskapet klart och tydligt. Sverige ska bibehålla sin restriktiva narkotikapolitik. Det är av största vikt att staten markerar och tydligt signalerar att narkotikabruk, likt annan brottslighet, inte är okej. KDU är det enda borgerliga ungdomsförbund som är tydliga med att vi inte vill legalisera cannabis och det är djupt oroande att allt fler ungdomsförbund ställer sig bakom ett legaliserande. Droger inskränker människors frihet och minskar dess möjligheter att utvecklas och ta ansvar i livet. Därför ska vi fortsatt vara tydliga i vårt motstånd mot droger och värna den svenska restriktiva narkotikapolitiken, framförallt för våra ungas framtids skull.

En ökad spridning av droger i samhället som ett legaliserande av cannabis skulle leda till kommer även öka risken för att fler unga kommer i kontakt med droger och då riska att hamna i missbruk. Det riskerar att slå undan fötterna på enskilda människor samt att splittra familjer och det leder varken till mer frihet eller löser några problem. Det är därför inte rätt väg för Sverige. Kristdemokratiska ungdomsförbundet förespråkar en restriktiv narkotikapolitik och här viker vi inte från vårt ställningstagande.

Eric Dicksson
Sjukvårdspolitisk talesperson
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD