Nytt handlingsprogram för en starkare kristdemokrati

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet är Sveriges borgerliga ungdomsförbund. Förbundet ser som en av sina viktigaste uppgifter att vara med och bidra till en levande borgerlig idédebatt. Som ett led i denna strävan har KDU antagit ett nytt handlingsprogram, som innehåller förbundets politik på det övergripande planet.

– Vi unga kristdemokrater har ingen färdig karta för framtiden. Vi utgår istället från antal grundläggande värderingar, där det okränkbara och unika människovärdet är i centrum, när vi söker lösningar på dagens samhällsproblem, säger förbundsordförande Aron Modig.

– Utifrån den kristdemokratiska värdegrunden strävar KDU ständigt efter att utveckla en politik som är relevant och livskraftig. Handlingsprogrammet sammanfattar mycket av denna strävan och är en bra plattform för förbundet att utgå ifrån när nya samhällsproblem ska tacklas. Det är också ett bra dokument för den som vill skapa sig en uppfattning om KDU:s politik. Med detta som grund har vi nu siktet inställt på en stärkt kristdemokrati i valen 2014, avslutar Aron Modig.

Handlingsprogrammet går att ladda ner här.

För mer information:

Aron Modig
Förbundsordförande, KDU
aron@kdu.se

Kalle Bäck
Generalsekreterare
kalle@kdu.se
08-723 25 32

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD