”Släpp lös bostadsboomen”

Bostadsbristen håller enskilda människor och tillväxten tillbaka. Det ska inte vara så att unga människor tvingas tacka nej till utbildningsplatsen man drömt om, eller att företag går miste om kvalificerad arbetskraft, för att det inte finns bostäder. Orsaken till dagens situation är lång tid av sönderreglerad bostadsmarknad och Alliansen inledde därför den största reformagendan på […]

Kommentarer »

”Det behövs 10 000 nya poliser”

Vi har utmärkt oss som ett av de europeiska länder som har allra lägst antal poliser per invånare jämfört med EU-snittet, men så kan det inte fortsätta. Sverige behöver fler poliser. Sverige behöver mellan 1 500-2 500 nya poliser för att Polisen ska klara sin verksamhet, enligt rikspolischef Dan Eliasson. Orsaken är det omfattande flyktingmottagandet. […]

Kommentarer »

”Värna Nordens passfrihet”

Möjligheten att röra sig fritt inom Norden har funnits sedan 1958. Att denna rörlighet nu begränsas är tråkigt och oönskat. När ett uppenbart behov finns av inre gränskontroller inom EU borde Sverige hjälpa Danmark att kontrollera sin gräns mot Tyskland. Genom att erbjuda samarbete och hjälp skulle väst-östgränsen kunna tas bort och den vanliga länken […]

Kommentarer »

”Cyberattacker kan slå ut hela Sverige”

Allt oftare drabbas Sverige av attacker, mot nätverk, hemsidor och företag. Nyligen drabbades en storkund hos en av Sveriges största teleoperatörer. Konsekvenserna för teleoperatörens kunder blev kännbara. Telefonin slutade fungera, tv-tjänster fungerade under ett antal dagar bara till och från och internet gick heller inte att komma åt tidvis. För att effektivisera skyddet mot denna […]

Kommentarer »

”Akademiska teorier kan inte ersätta politiska beslut”

Det är problematiskt att rakt av översätta akademiska teorier till politik. Modern identitetspolitik är ett uppenbart exempel. Att det behövs mer forskning, evidens eller akademisk rigorositet i den politiska debatten är det få som inte skulle hålla med om. Problemet är bara att detta ofta inte stämmer. Bra beslutsunderlag är alltid önskat, men ersätter aldrig det […]

Kommentarer »

”Mer auktoritet i klassrummet”

Sverige behöver stärka lärarnas roll i klassrummet för att vända de sjunkande skolresultaten. Detta har OECD slagit fast. Idag är det alltför ofta stökigt vilket gör att eleverna inte får den studiero som behövs. Nära var tredje elev i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2 upplever att de inte har studiero på lektionerna, och […]

Kommentarer »

”Nej, alla kulturer är inte lika bra”

Vi ser ut att närma oss ett klimax för den komplexa och flerpolära värld som uppstod efter kalla krigets slut. Många är de förödande konsekvenserna av att blint agera utifrån ”min fiendes fiende är min vän”-doktrinen i säkerhetspolitiken. Förtryck har bytts mot förtryck. Diktatorer mot tyranner. Det påstått otänkbara inträffar, gång på gång. Det är […]

Kommentarer »

”Alla är skyldiga att försvara samhället”

REPLIK. Det vore bra om värnplikt återinförs i någon form, det anser 72 procent av svenskarna enligt DN/Ipsos. Inställningen tyder på att Försvarsmaktens stora problem med att fylla sina förband har noterats och att medborgarna anser att Sverige är värt att försvara. Henrik Edin (LUF) skriver dock att värnplikt är ”ovärdigt” och att återinförd värnplikt […]

Kommentarer »

”KDU anmäler regeringen för brott mot Lissabonfördraget”

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anmäler regeringen för brott mot Lissabonfördraget. Detta efter att Sverige har nekat att ge Frankrike hjälp med våra till buds stående medel. Frankrike har med hänvisning till Lissabonfördragets artikel 42.7 begärt att andra medlemstater ska bidra i insatsen mot Islamiska Staten. De minimala insatser som vi skickar menar KDU inte är tillräckliga […]

Kommentarer »

”Erbjud militär träning till flyktingar i Sverige”

”Vi bör inte bara erbjuda människor en flyktväg, utan ta till befintliga handlingsalternativ för att besegra IS. Sverige bör erbjuda JAS-plan, stödja framtida marktrupper och erbjuda flyktingar militärträning och en chans att delta i återtagandet av sina hemländer.” – Skriver Sara Skyttedal på Aftonbladet.se ”Det finns ingen gräns för hur många asylsökande vi kan ta […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD