BOKA TALARE.

Sara Skyttedal en av Kristdemokraternas mest kryssade kandidater

”Sett till andel personröster var KDU-ordföranden Sara Skyttedal en av de mest framgångsrika kristdemokraterna i valet med över 18 procent av KD:s kryss i Kronobergs län, men inte heller från det länet får partiet något riksdagsmandat.”  Det skriver tidningen Världen idag.    

Kommentarer »

Vi måste våga syna alliansen

Sara skriver i Expressen om det politiska läget i valet 2014: ”Om en bred rödgrön regering ens är möjlig är i skrivande stund en öppen fråga. Splittringen på den rödgröna sidan kring avgörande frågor för Sveriges framtid är så påtaglig att det är svårt att förutse hur de ska kunna enas och ta ansvar. Fortare än […]

Kommentarer »

Dags att ta ansvar för invandringen

”Det är sant att invandringen har bidragit och fortsätter att bidra med mycket positivt till vårt land. Att människor kan resa och röra sig är något i grunden gott. Sverige kan och ska fortsätta att vara ett välkomnande land som är öppet mot omvärlden. Detta står inte i konflikt till att också bedriva en ansvarsfull migrationspolitik. […]

Kommentarer »

Tack till alla KDU:are!

Tack till alla KDU:are som gjort fantastiska insatser i valrörelsen. Tyvärr blev resultatet en stor besvikelse och vad som nu väntar Sverige är oklart. Ljuspunkten är att Kristdemokraterna tycks öka sitt stöd bland förstagångsväljare. KDU har varit med och gjort skillnad! Nu kämpar vi vidare med siktet inställt på framtida valframgångar. Sverige behöver mer borgerlig politik, inte […]

Kommentarer »

Kryssa Sara Skyttedal till riksdagen!

På söndag är det val i Sverige. Om du bor i Kronobergs län har du möjlighet att kryssa KDU:s förbundsordförande Sara Skyttedal till riksdagen.”Tror du som jag att Sverige behöver fler borgerliga reformer, inte färre? Jag tycker 8 år med Alliansen inte räcker utan vi behöver fortsätta driva en politik för starkare familjer, mer lag och ordning […]

Kommentarer »

Massor av skäl att rösta på Kristdemokraterna och att inte rösta rödgrönt

KDU:s förste vice förbundsordförande Christian Carlsson skriv om varför du självklart ska rösta på Alliansen, inte ska rösta rödgrönt och  rösta på Kristdemokraterna ”Vi är partiet för personlig frihet, trygghet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är i ett starkt samhälle med starka […]

Kommentarer »

Sverige behöver ett medborgarskapstest

Sara skriver på Nyheter 24. ”KDU menar att ett medborgarskapstest skulle vara ett möjligt verktyg för att stärka samhällsgemenskapen. Ett medborgarskap innebär både skyldigheter och rättigheter och därför är det rimligt att samhället ställer krav på kännedom om detta, vilket är extra viktigt i globaliseringens tidevarv där människor är mer lättrörliga. Värderingar spelar roll och […]

Kommentarer »

Var är de långsiktiga perspektiven i valdebatten?

”Som förbundsordförande för KDU vill jag vara med och lyfta den svenska samhällsdebatten. Långsiktiga perspektiv och konstruktiva realistiska lösningar måste vara grunden för detta. Så skapar vi en livskraftig samhällsdebatt som fokuserar på de stora utmaningarna inför framtiden. ” Det skriver Sara på debattsidan Sourze.    

Kommentarer »

Sara i Expressen-TV

Se när Sara Skyttedal debatterar mot de andra ungdomsförbunden i Expressen-TV. ‪ Budskapet är i som vanligt: ”Självklart ska du rösta på Alliansen, men också på Kristdemokraterna. Vi skiljer oss från Alliansens tre liberala partier – vi trängs inte i mitten. Vi tycker att det behövs mer lag och ordning, starkare familjer och en bättre skola. Tycker du som […]

Kommentarer »

Oppositionens jobbpolitik drabbar oss unga

”Den höjda arbetsgivaravgiften för unga som samtliga i oppositionen vill införa är katastrofal för oss unga. För varje ung anställd läggs på en kostnad på 40 000 kronor per år. För en arbetsgivare med tio anställda under 26 år motsvarar de ökade kostnaderna en hel anställd. Arbetsgivare kommer vara tvungna att räkna på hur många […]

Kommentarer »

tai iwin

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD