Näthat måste bekämpas med egenansvar

”Ett fungerande rättssamhälle kräver naturligtvis en tydlig lagstiftning som klargör vad som är rätt och fel. Men all lagstiftning är egentligen en nödåtgärd när det mellanmänskliga samspelet inte fungerar. Alla människor är ofullkomliga och kan göra fel. Lagarna rycker in i de fall när det sociala ansvaret och människors moraliska kompass har kollapsat. Detta gäller ytterst både internetkommentarer och vapenexporter. Att inskränka yttrandefriheten på Internet må vara krångligt, men är säkerligen möjligt. Att övervaka varenda steg i exportkedjor skulle vara mycket kostsamt men är teoretisk görligt.”

Så skriver KDU:s socialpolitiske taleserpson Hugo Fiévet i Svensk Tidskrift.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD