Moderat kvoteringsiver missgynnar jämställdheten

sara_riksdagenSara skriver i Smålandsposten (ej på nätet) om det felaktiga i Anders Borgs planer på kvotering.

”Återigen lyfter ledande företrädare från Moderaterna fram kvotering som jämställdhetslösning. Inför internationella kvinnodagen meddelade Anders Borg att svenska bolag har till sommaren på sig att rätta in sig i ledet. Annars kommer finansministern använda tvångsmedel för att lägga till det rätta statistiska utfallet.

 Ledande moderater har under en längre tid försökt tvinga igenom bifall till kvotering i partiet. Bland förespråkarna finns självaste uppfinnaren av Nya Moderaterna, Per Schlingmann, som meddelade att partiet ändrat sin syn på jämställdhet. Uppenbart med ett nytt fokus på lika statistiskt utfall istället för lika möjligheter. Schlingmanns efterträdare på partisekreterarposten, Sofia Arkelsten, gick i samma spår och fortsatte lobba för frågan.

Sedan länge har det gått att slå fast att Moderaterna övergivit sin borgerliga själ. Det är en sak att acceptera de socialdemokratiska element som redan finns, annat är att själv pådriva introducerandet av nya tvångsmedel i samhället. Utöver att kvotering uppenbart innebär en inskränkning i äganderätten, sanktionerad könsdiskriminering och ett tydligt överskridande av politikens gränser är det också ett förslag som vi är övertygade inte gynnar jämställdheten.

 Genom kvotering reduceras kvinnor till symboler för sitt kön istället för att vara personer som alla andra – personer med färdigheter, kunskaper och perspektiv som gör dem attraktiva att rekrytera. En inkvoterad person kommer alltid att behöva hävda sig och ha svårt att få legitimitet för sin position eftersom personen inte uppfyllt annat än att ha rätt mängd X- eller Y-kromosomer.

 De kvinnor som potentiellt får ta del av Borgs symbolpolitik skulle dragit större nytta av att få stöd längs med vägen. Kvinnor som gör anspråk på dessa toppositioner i näringslivet har redan klarat sig genom ett arbetsliv som troligen satt stor press på dem. De har kanske klarat av tuffa förhandlingssituationer, hård jargong och visat sig vara lika benägna att ta utmaningar och risker som sina manliga kollegor. De som utstått detta behöver inte klåfingriga moderaters hjälp för att ta sig fram.

 För att stötta kvinnor att komma till toppen handlar det snarare om att hitta fler lösningar för att kunna kombinera karriär och familjeliv. Att ge stöd och uppmuntran så fler vågar ta chansen för att ta sig till toppen i ett företag och i andra delar av samhället.  Vi behöver diskutera vilka värderingar vi sprider på arbetsplatser och vilka idéer vi sprider från politiken. För oss i Kristdemokraterna är arbetslinjen inte nog som politisk vision. Även en relationslinje behöver finnas för att ge utrymme för balans i livet.

 Moderat symbolpolitik gynnar ingen, inte minst de kvinnor som varje dag sliter hårt i vardagen. Både på sina arbetsplatser och i hemmet för att få livspusselet att gå ihop. Vi behöver en flexiblare barnomsorg, fortsatt sänkta skatter för att ge familjer större chans att få ekonomin att gå ihop och ge föräldrarna makt att bestämma över sin tid med barnen. Det är reformer som kommer hjälpa både kvinnor och män att fatta de beslut de vill. Jämställdhet för oss handlar just om att ge lika möjligheter, vilket är något helt annat än moderat symbolpolitik som blint stirrar på statistiken.

 Sara Skyttedal (KD)

Förbundsordförande KDU och riksdagskandidat”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD