Moderat dominans är ett hot mot alliansen

sara_riksdagen

”Trots att det är uppenbart att Moderaterna förlorat sin borgerliga själ råder det för oss inga tvivel om vilka partier vi vill samarbeta med – alliansen är ett samarbete som bygger på en åsiktsgemenskap som vi inte har med andra partier – men för att fortsätta måste vi omförhandla samarbetet i grunden. Vår lösning är inte att ta bort skillnaderna, utan att stärka dem och låta de enskilda partierna i högre grad påverka vad regeringen uträttar under nästa mandatperiod.

 Därför är det mer än nödvändigt att Kristdemokraterna utmanar Moderaternas dominans och tar initiativ till en omförhandling av formerna för allianssamarbetet, kräver förändrade ministerportföljer och driver en idébaserad borgerlig politik som avser att fortsätta utveckla Sverige.”

Det skriver Sara på SvD-Brännpunkt.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD