Mobbning kräver vuxenansvar

CC_1308Christian Carlsson skriver om hur mobbning bäst  bekämpas i Dagen.

”Det är inte bara skolan som måste ta sitt ansvar, det måste också föräldrarna och eleverna själva göra. Vägen mot en lyckad kamp mot mobbning och kränkande beteende på landets skolor går alldeles säkert via värdegrundsarbete med utgångspunkt i den kristna etiken och väl utformade ordningsregler, men målet om en skola där alla elever kan känna sig trygga och uppskattade når vi inte utan att vi var och en också tar sitt personliga ansvar – för våra medmänniskor, för våra barns uppfostran och inte minst för våra egna handlingar.”

 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD