Mer valfrihet åt familjen – inga fler pekpinnar

sara_1305Sara skriver på tidningen Dagens debattsida mot kvotering och om vikten av stärkta familjer.

”Attitydundersökningar visar tvärtom att unga personer idag tenderar att värdera familj och hem högre än tidigare generationer. Människors vilja att bilda familj står alltså emot både tidens tand och politiskt klåfingrighet.

Barn som växer upp i trygga och väl sammanhållna familjer tenderar att må bättre och klara sig bättre senare i livet, än de som växer upp i splittrade hem. Att stärka familjers egenmakt och utveckla valfriheten är därför en av de allra viktigaste frågorna för oss unga kristdemokrater. Vi vill se mer valfrihet inom barnomsorgen, barnskatteavdrag och stärkt privatekonomi för familjer genom sänkta skatter. Det finns de som ropar död åt familjen. KDU står istället upp för familjen och vill stärka dess roll i samhället. Det gör man inte genom mer pekpinnar och tvång.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD