Månadens FS-ledamot: Martin Hallander – skurupsonen med ett blått hjärta för skolfrågor!

401

Hösten 2009 blev han medlem i KDU och drygt ett halvår senare även medlem i Kristdemokraterna. Han välkomnar en tydligare borgerlig prägel och brinner för rättspolitik och EU-frågor. Månadens FS-ledamot är Skurupfödde Martin Hallander.

Hösten 2009 blev Martin medlem i KDU och drygt ett halvår senare även medlem i Kristdemokraterna. KDU hade precis lanserat sin kampanj ”Lag och Ordning” och hos den ständigt rättspolitiskt intresserade Martin Hallander gav kampanjen känslan av ett förbund som var tillräckligt borgerligt.Han såg häräven möjligheten att kunna kämpa för en värdeorienterad politik. Som en följd av medlemskapet i KDU blev Martin, i samband med årsmötet 2010 i Kristdemokraterna i Malmö, även medlem i partiet där han valdes till ersättare i lokalavdelningens styrelse.

Inom den kristdemokratiska ideologin betonar Martin vikten av subsidiaritetsprincipen och benämner den som ”bland det viktigaste som finns”. Förutom vikten av att kunna fatta beslut på lägsta möjliga, ändamålsenliga, nivå, ligger hjärtefrågorna kring utrikespolitik och EU-frågor. Även ”rättspolitik, skatter, familj och skolan” är frågor som står Martin nära. Just rätts- och EU-politik är dock något Martin känner inte får tillräckligt stort utrymme och skulle vilja se lyftas fram mer inom kristdemokratisk politik:

”Jag tror att två frågor bör få mer utrymme. Rättspolitiken – eftersom den är en så viktig fråga och eftersom ingen ännu lagt beslag på den. Det kan ge oss en möjlighet att profilera oss mer som ett högerparti plus att jag tror att det är en fråga som är viktig för många. Som boende och uppväxt i Malmö, ser jag ett definitivt behov av en rättspolitik värd namnet. Lag och ordning skall inte behöva vara så svårt.”

Så är det också EU-politiken. EU är en fråga som kan ge många väljare men som också är oerhört viktig i sig. Dels för att en väldigt stor del av vår lagstiftning kommer ifrån Bryssel och dels för att vi sett väldigt mycket makt gå till Bryssel de senaste åren. Jag tror att det är en fråga som är grundläggande för vår ideologi och som vi kan vinna väldigt mycket på. EU-politiken är dessutom ett område där borgerligheten inte varit särskilt kritisk i det stora hela.”

För Martin ligger dock partiets nuvarande viktigaste arbete i att hitta en tydlig identitet i svensk politik. Den enda vägen som skall finnas att gå skall vara höger och därmed kommer det ideologiskt profilerande arbetet att spela en stor roll. Detta kan enligt honom också vara det enda egentliga sättet att växa på. För gemene man och väljare, skall KD vara partiet som är Sveriges tydligaste högerparti som står emot såväl ”sossar som semi-sossar”. Inom KDU ligger däremot det viktigaste arbetet kring att försöka få partiet att gå i den riktning ”vi gått mot inom KDU”:

”KDU har en väldigt stark ryggrad och är ett tydligt borgerligt alternativ. I övrigt tycker jag att partiet gör ett ganska bra jobb. Vi har sett att partiet gått mer åt höger i en del frågor och vågar stå upp för sig själva. Jag är hoppfull att det nya skolpolitiska programmet skall komma att bli och visa sig vara mycket bra. Jag var dessutom en av de som satt och var oerhört glad när jag lyssnade till Göran Hägglunds tal på kommun- och landstingsdagarna, där han fastslog en mer kritisk hållning till EU. Det är något jag tror faktiskt kan leda till något riktigt bra. I debattklimatet finns alltså väldigt mycket som faller ut riktigt väl. KD går mer åt höger och KDU har som alltid ett levande ideologiskt arbete som är riktigt bra för oss och för partiet.”

Inför valet 2014 tror Martin att det kommer bli svårt att bortse från de ”dåliga opinionssiffror vi har”. Han hyser ingen betänkligheter kring en egen majoritet, fast å andra sidan ser han heller ingen anledning till att läget kommer att stå oförändrat. Utan att proklamera några höga eller större förväntningar tror han dock på att det viktigaste av allt arbete, är det arbete som sker just nu och han betonar vikten av att skapa en identitet värd namnet, samt att alltid eftersträva en tydlighet, en tydlighet som skall gynna det långsiktiga målet, att inför 2018 ha vuxit och blivit starka.

”Sen hoppas jag att vi är med och engagerade i en levande EU-debatt till EP-valet. Då tror jag vi kan växa faktiskt med rätt kandidater och rätt frågor.”

För övrigt anser Martin Hallander, som alltid, att värnskatten bör avskaffas.
// Carl Björkvall Hansen

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD