Månadens FS-ledamot: Jenny Weimers – rödlökshataren som går sin egen väg

Hon sitter med i KDU:s förbundsstyrelse där hon ansvarar för familj och jämställdhet. Hon har starka åsikter och hatar rödlök. Månadens förbundsstyrelseledamot är Jenny Weimers, en trygghetssökande men målmedveten kvinna.

Hemmakära Jenny har alltid haft ett stor intresse för familj-och jämställdhetspolitik. Hennes största dröm är och har länge varit att leva ett lyckligt familjeliv och det präglar mycket av hennes åsikter. Det är därmed inte svårt att förstå varför hon drogs till den kristdemokratiska ideologin om att familjen är den minsta beståndsdelen för ett fungerande samhälle.

–Det var inte förrän i vuxen ålder jag insåg att familjen är något som måste skyddas i och från politiken.Att det exempelvis ska vara nästintill omöjligt för hushåll att försörja sig på en lön är något som är av intresse för både arbetslinjefundamentalister och radikalfeminister – som menar att det privata är politik, säger Jenny.

Som en av förbundsstyrelseledamöterna i KDU ansvarar hon för familj och jämställdhet och frågorna hon möter i sitt arbete som politiker är många, en av de mer aktuella frågorna familjekvotering.

För några månader sedan skrev Jenny tillsammans med några KD-kvinnor en artikel på Newsmilldär de just argumenterade emot familjekvotering och underströk att valfrihet är viktigt. En oro över att om att kvotera in andra grupper finns. Jenny anser att debatten om kvoteringhandlar om att man ser kön, etnicitet och ålder före människan och om man väljer att aktualisera frågan igen kommer det att sluta med att kvotering kommer att gynna en grupp och missgynna en annan.

För henne är jämställdhet att ingen av könen diskrimineras juridiskt men trots att det är hennes ansvarsområde så tror hon att fördomar och generaliseringar alltid kommer att finnas.

–          Som kristdemokrat är det också viktigt att belysa den kristdemokratiska människosynen. Att människan är en moralisk varelse med en fri vilja. Vi är ansvariga för de val vi gör och valen kan därför inte reduceras till att bero på normer i samhället, poängterar Jenny.

I Sverige tycker hon att vi borde bli bättre på är att tala till väljarna på väljarnas vis. Hon anser att många politiker är rädda att säga fel, i form av att misstolkas eller säga emot det egna partiet. Någon som hon tycker är har en förmåga att möta väljarnas på deras nivå är republikanen Sarah Palin, en av hennes stora förebilder.

Att sitta med i KDU:s förbundsstyrelse medför många utmaningar och frågorna Jenny handskas med är alltifrån genusvetenskap till kvotering. Trots det för hon KDU:s familj-och jämställdhetspolitik med enmålmedvetenhet och ett engagemangframåt. Men hennes engagemang ligger inte bara i politiken utan hon har tillsammans med några KDU:are bildat Front mot Rödlök sedan intresset visade sig vara stort.

–          Jag har alltid hatat lök förutom vitlök. Det finns dock gradskillnader mellan lökarna. Gullöken kan jag hacka och om jag måste kan jag äta den. Rödlök och purjolök kan jag varken ta i eller äta.

“If you are what you are meant to be, you will set the world on fire.”  av Heliga Katarina av Siena är ett av hennes favoritcitat och stämmer in på henne.
Jenny Weimers är en människa med många bra egenskaper men framför allt en färgstark människa och en stor tillgång för det Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Johanna Patricius

 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD