Låt familjerna själva bestämma

miriamcharlotteCharlotta Enqvist, jämställdhets- och familjepolitisk talesperson, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Miriam Lilja, Jämställdhets- och ekonomiskpolitisk talesperson, Kristdemokratiska Studentförbundet skriver på Nyheter24 om vikten att familjer själva får bestämma över föräldraförsäkringen.

”Som förälder har man i dag individuell rätt att fördela föräldradagarna i stor utsträckning som man vill. Med Folkpartiets och de rödgrönas lösning får individen mindre valfrihet. Men det finns inga lösningar som passar alla. 

Kristdemokratiska ungdomsförbundet anser därför att statens roll bör vara att underlätta valfriheten.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD