”Vi i KDU är stolta över att inte kalla oss feminister”

felicia-sundmark-jpgthomas-nordvall-jpg”Plötsligt är den borgerliga grundprincipen om självbestämmande och tro på individens egen beslutsförmåga sekundär. I feminismens namn är inte grundläggande principer mycket värda för LUF”, skriver Felicia Sundmark och Thomas Nordvall i SVT Opinion

Liberala ungdomsförbundets ordförande Linda Nordlund skriver på SVT Opinion tillsammans med två företrädare att Folkpartiet bör ta steget fullt ut och helt tvångskvotera föräldraförsäkringen. De menar att Folkpartiet därmed kan bli ett fullvärdigt feministiskt parti. Plötsligt är den borgerliga grundprincipen om självbestämmande och tro på individens egen beslutsförmåga sekundär. I feminismens namn är inte grundläggande principer mycket värda för LUF.

 

I sin artikel hävdar de att barn blir en nitlott för kvinnorna och möjligheten att klättra i lön- och karriärstegen uteblir. LUF:s feministiska tanke bygger på att vuxna kvinnor inte förstår sitt eget bästa.

Det är politikerna som vet bäst och lösningen är att göra alla familjer till ett kollektiv utan egen viljekraft. Men bara för att vissa människor inte gör precis som politikerna vill ger det inte oss rätten att fatta beslut över huvudet på alla människor.

Enligt en undersökning från Novus vill 76 procent av väljarna att föräldrarna själva ska få bestämma över sin föräldraledighet.

Vi tar alla egna beslut, väljer mellan alternativ, och gör det på basis av vad vi anser är rätt för oss. Den principen måste råda. Annars vandrar vi på en väg mot allt mer detaljstyrning.

Men de kvinnor som vill vara hemma med sina barn vet inte sitt eget bästa, enligt LUF. Tur då för alla blivande mödrar att det finns liberaler som företrädarna för dem, som är beredda att fatta beslut över huvudet på kvinnorna.

Paternalistiskt visst, men särskilt liberalt är det inte.

Men den ideologiska härdsmältan tar inte slut här.

Företrädarna för LUF avfärdar föräldrar som inte tar ut hälften var med;
”…ingen förälder tvingas att ta ut föräldrapenningen. Tvärt om är den offentliga föräldraförsäkringen ett privilegium från staten…”.

LUF menar alltså att människor som betalt stora delar av sin inkomst i skatt, ska se föräldraförsäkringen som ett privilegium som staten ger av välvilja.

Hur det är förenligt med en liberal hållning får stå för dem men för oss som kristdemokrater är det obegripligt. Sen när blev det liberalt att förespråka statens överhöghet över individen, och när blev det liberalt att se på individen som undersåtar under staten?

Så vitt vi vet så är de pengar som staten förvaltar över och inte pengar som bara uppkommit utan medborgarnas hårda arbete. Det är därför inte mer än rätt att människor själva får bestämma över sitt uttag av föräldraförsäkringen.

Att statens utgifter är privilegium för de som tjänat ihop pengarna är något helt främmande för oss unga kristdemokrater.

Den syn som LUF påvisar staten, familjen och människors egenmakt kommer vi aldrig ställa upp på. Grundbulten i ett samhälle är starka och fria familjer, med barnen i centrum.

Och för oss står principen om människors frihet högre än politiskt dikterad fördelning. LUF som en gång också höll den principen högt, har en del att förklara.

Vi i kristdemokratiska ungdomsförbundet är stolta över att inte kalla oss feminister.

Vi tror på Sveriges familjer och är övertygade om att de är myndiga nog att fatta egna beslut. Vi kommer fortsätta ta strid när liberaler och socialister vill gå in och inskränka människors frihet.

 

Felicia Sundmark
Familje- och jämställdhetspolitisk talesperson (KDU)
Thomas Nordvall
Arbetsmarknadspolitisk talesperson (KDU)

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD