”Laglösa rum för missbruk innebär uppmuntran”

Narkotikapolitiken måste vara långsiktig och ansvarsfull. Ett ”fixrum” är en lösning med kortsiktigt perspektiv som långsiktigt kommer få förödande konsekvenser för missbrukare och deras anhöriga. Statens uppgift ska aldrig vara att tillhandahålla laglösa rum där missbruk kan ske öppet.

I sin debattartikel skriver miljöpartisterna att den narkotikarelaterade dödligheten ökat sedan 2006, och det har de rätt i. Från 1 januari 2005 trädde nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSFS 2004:8) i kraft. De narkotikarelaterade dödsfallen har sedan dess kraftigt ökat och enligt siffror från Socialstyrelsen framgår det tydligt att det är de receptbelagda tabletterna så som metadon och buprenorfin som orsakar flest narkotikarelaterade dödsfall, inte injektionsdroger så som heroin. Liberaliseringen av metadonprogrammet kan därmed kraftigt kopplas till de ökade dödsfallen.

Frågan vi ställer oss då är varför miljöpartisterna med det här resonemanget inte vill lägga ner det statliga metadonprogrammet som bidrar till ökade dödsfall av narkotika?

Det finns stora risker med fixrum. Att skapa frizoner där missbrukare kan utföra olagliga handlingar kommer inte hjälpa missbrukarna, det kommer att stjälpa dem. Narkotikapolitiken ska fokusera på att försvåra missbruket men förenkla vägarna till vård och stöd. Sjukvårdens uppdrag är alltid att hjälpa människor ur ett missbruk, inte som här att hjälpa människor till ett fortsatt missbruk.

Sjukvården lider idag stora personella brister och att då avsätta personal till att övervaka människor så de inte överdoserar narkotika istället för att vårda och hjälpa samma människa ur sitt missbruk är fel väg att gå.

Miljöpartisternas liberaliseringsiver kommer enbart slå mot utsatta människor i missbruk och riskera att vara en inkörsport till injektionsmissbruk. Hjärnforskning påvisar att bruk av droger ger kraftiga skador på hjärnan. Sverige behöver fortsatt en restriktiv narkotikapolitik med fokus på vård och behandling. Hjälp och understöd till att bruka narkotika hör inte hemma inom svensk narkotikapolitik, det orsakar enbart mer skada.

Vi måste lära av historien och inse att liberaliseringar som förenklar missbruk av narkotika inte är rätt väg framåt.

Sabina Jansson
Socialpolitisk talesperson
Kristdemokratiska ungdomsförbundet 

Eric Dicksson
Sjukvårdspolitisk talesperson
Kristdemokratiska ungdomsförbundet 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD