KDU:s prioriteringar på Rikstinget: Rättvisa straff, höjda försvarsanslag och tydligare familjepolitik

sara_vitI helgen samlas Kristdemokraterna till riksting i Karlstad. I dagarna kommer beslut fattas kring vad som blir partiets inriktning och prioriteringar inför valet. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att det är viktigt att vi nu vågar anta tydliga profilfrågor och driva förslag som skiljer ut oss inom alliansen.

Rättvisa straff
Vi i KDU har inför rikstinget lagt fram förslag om att höja straffen för vålds- och sexualbrott, samt att ta bort de orättvisa straffrabatterna som ges om en person begår flera brott, när brottsoffret gör sen anmälan och ifall gärningsmannen gjort sig illa vid brottstillfället. Redan idag föreslår partistyrelsen bifall på motionen om att göra det straffbart att rymma från fängelser, men vi hoppas på fler tydliga markeringar mot brottsligheten.

Höjda försvarsanslag
KDU har länge uppmärksammat problemen med den nedrustning av Sveriges försvar som pågått i decennier. Det är nu på tiden att vända denna utveckling och säkerställa att vi kan försvara vårt land, vårt samhälle och våra värderingar. I helgen diskuteras även NATO-medlemskap där vi önskar se ett tydligt ställningstagande för frihet, fred och demokrati. Den svenska neutralitetspolitiken är ålderdomlig och det är dags att bli fullvärdiga medlemmar i den allians som vi redan arbetar så nära.

Tydligare familjepolitik
Kristdemokraterna har sedan länge varit det enda partiet i Alliansen som stått upp för familjen. Det är dags att fortsätta klargöra för väljarna att vi kommer öka stödet till familjerna och ge dem mer valfrihet. I helgen hoppas vi att rikstinget bifaller förslag om frivillig sambeskattning och införandet av ett barnavdrag. Ingen ska tveka om att Kristdemokraterna tar ställning för starkare familjer.

För mer information:

Sara Skyttedal
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
skyttedal@kdu.se
08 -723 25 32

Kalle Bäck
Generalsekreterare
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
kalle@kdu.se
0765 – 272532

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD