KDU:s nya skolpolitik!

”Vi unga kristdemokrater menar att skolan har fyra viktiga uppdrag;att rusta landets unga för livet och arbetsmarknaden, att ge bildning, att forma medvetna medborgare i vårt demokratiska samhälle samt att vara kompensatorisk i avseendet att alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ges en god utbildning.”

Så skriver Aron Modig och Emil Öberg, skolpolitisk talesperson, i bland annat Jönköpingsposten.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD