KDU:s önskelista inför julen

fb_KDUonskelista

Kära Tomten,

Nu är det snart jul. Det är en högtid som många firar tillsammans med nära och kära i en trygg omgivning. Men tyvärr är situationen för vårt land allt annat än trygg och stabil. Stefan Löfvens regering lyckades inte få igenom sin budget i riksdagen och nu kommer ett extra val att hållas 22:e mars. Det är längesedan något liknande inträffade i Sverige.

Kaos och svikna löften har präglat Stefan Löfvens tid som statsminister. Grundliga förberedelser är en förutsättning för regeringsduglighet och det var just detta som präglade Kristdemokraternas och Alliansens tid vid makten. I valrörelsen varnade vi i för att ett rödgrönt maktövertagande skulle kunna komma att innebära en stor risk för vårt land. Tyvärr fick vi rätt.

Sverige är i stort behov av en stabil regering som kan göra borgerliga reformer, inte vänstersvängar. En öppnare arbetsmarknad, ordning och reda i skolan, en tydligare rättspolitik, ett starkt försvar och starkare familjer är viktiga delar i detta.

Inför julen önskar sig Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) en stabil regering som driver en tydligt borgerlig politik.

KDU:s önskelista:

• En ny statsminister
• En stabil regering
• En tydligt borgerlig politik för Sverige

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD