KDU Riks söker generalsekreterare

fs_loggaKDU Riks söker
Generalsekreterare 100%

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har idag ca 4900 medlemmar över hela landet. Organisationen består av 25 distrikt som arbetar lokalt. I KDU ägnar vi oss först och främst åt att diskutera politik och att bilda opinion för våra politiska åsikter och på så sätt förändra samhället. Det innebär bland annat att vi arbetar mycket med skolbesök, kampanjer och med att skriva insändare och artiklar.

Generalsekreteraren är KDU:s chefstjänsteman och navet i KDU:s organisation. Vi söker till tjänsten en driftig person som vill vara med och leda KDU:s organisation med sikte på valet 2018. Som generalsekreterare arbetar du som förbundsordförandes högra hand och är förbundsstyrelsens tjänsteman. Du har ett övergripande ansvar för KDU:s verksamhet, ekonomi och personal, leder och utvecklar rikskansliets arbete, är delaktig i kontakter utåt med myndigheter och politiker men även inom den kristdemokratiska rörelsen, utvecklar tillsammans med förbundsordförande KDU:s politiska ställningstaganden, ansvarar för KDU:s pressaktiviteter och genomför regelbundet interna utbildningar och konferenser.

Vi söker en person som har erfarenhet av arbete inom KDU. Det är meriterande att ha varit aktiv på distriktsnivå, haft förtroendeuppdrag på KDU:s riksorganisation eller varit anställd inom den kristdemokratiska rörelsen. Du bör ha kunskaper och tankar kring politiskt och organisatoriskt utvecklingsarbete liksom en förståelse för de särskilda krav som ställs inom en ideell organisation.

Som person tror vi att du är utåtriktad och har lätt att ta kontakt med andra människor. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift och kan när så krävs sammanfatta mer komplexa händelser och processer. Du har förståelse för vad en tjänstemannaroll innebär och är därför prestigelös, välorganiserad och lojal. Det är också nödvändigt att du trivs med att arbeta under högt tempo. Vi förutsätter naturligtvis att du delar de kristdemokratiska värderingarna.

Att valet 2018 blir en framgång ser vi som generalsekreterarens viktigaste mål. Innan dess ska organisationen stärkas och utvecklas. Eftersom vi är en ungdomsorganisation söker vi en person som är ung och som kan betecknas som ung även 2018.

Vår intention är att nästa generalsekreterare ska jobba parallellt med nuvarande för en tid så det är önskvärt att tjänsten tillträds under mars månad. Du bör bo i närheten av Stockholm, eller ha möjlighet att bosätta dig här under anställningen.

KDU:s rikskansli är placerad i en stimulerande arbetsmiljö tillsammans med Kristdemokraternas_ rikskansli, Kvinnoförbundets rikskansli, KDU Stockholm distriktskansli och Kristdemokraterna i Stockholms läns distriktskansli på Munkbron 1 i Stockholm. Lön utgår efter resultat av löneförhandling.

Frågor besvaras av:
Personalansvarig Kalle Bäck, [ mailto:kalle@kdu.se ]kalle@kdu.se eller 08-723 25 32
Förtroenderådsutskottets ordförande Hugo Fiévet hugo.fievet@kdu.se eller 073 – 256 27 68
Ansökan, meritförteckning, lönekrav och referenser ställs till Kalle Bäck, KDU, Box 2373, 103 18 Stockholm, eller kalle@kdu.se, senast den 12 mars.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD