KDU lanserar migrationspolitiskt manifest

fs_logga

Förslag för en fungerande migrationspolitik när Sverigedemokraterna bara levererar tom retorik

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet lanserar ett migrations- och integrationspolitiskt manifest för en i grunden reformerad svensk migrations- och integrationspolitik. Utgångspunkterna är ett mottagande som håller över tid och att hjälpa så många som möjligt, så effektivt som möjligt. Grunden är att Sverige bör gå över till ett omfattande kvotsystem samtidigt som asylprövning via dagens illegala vägar till landet fasas ut. Samtidigt behövs reformer som minskar kostnaden för det mottagandet och som säkrar välfärdens finansiering.

– Idag är det Sverigedemokraternas dag. Det är ett parti som vunnit framgångar på sin migrationspolitik. Hittills har de dock inte levererat något annat än populistisk retorik med invandringsfientlig utgångspunkt. Partiet har nästintill inga konkreta förslag för hur de ska realisera sina ambitioner om att minska invandringen. I praktiken har Miljöpartiet en mer restriktiv migrationspolitik än Sverigedemokraterna säger Sara Skyttedal, förbundsordförande för KDU

– Utöver att få ett mottagande som håller över tid och som säkrar hjälp till de mest utsatta måste vi se till att säkra välfärdens långsiktiga finansiering. Därför bör fullständig tillgång till välfärdsförmåner knytas till medborgarskap eller till den med beskattad inkomst under minst två år säger Hugo Fievet, 2:e vice förbundsordförande och manifestförfattare.

 

Urval av förslag i korthet:

– Inför ett omfattande kvotflyktingsystem, av större proportioner än idag, där detta blir den huvudsakliga metoden för att få asyl i Sverige.

– Illegala invandrare framgent endast ska erbjudas akutsjukvård. Rätt till skolgång, försörjningsstöd och bostadsbidrag ska upphöra vid avslag på asylansökan.

– Personer som begår brott under asylprocessen ges avslag på sin asylansökan.

– Inga offentliga ekonomiska bidrag ska utbetalas till den som uppehåller sig illegalt i Sverige.

– Välfärdsförmåner som avgiftsfritt bör vara reserverade för personer som skattat i Sverige under två år, svenska medborgare samt EU-medborgare med rätt att vistas i landet är t.ex. högre utbildning, specialistvård, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och barnbidrag.

– Förskola, den obligatoriska skolan, gymnasium, försörjningsstöd samt vård under kategorin ”vård som inte kan anstå” bör fortsatt vara avgiftsfritt för alla som legalt vistas i Sverige

– Möjligheten till anhöriginvandring ska tillgodoses, men med tydliga begräsningar. Principen ska alltid vara att egen försörjning ordnats, med undantag för anhöriginvandring av nära familj i form av gifta makar och barn under 18 år.

– Kommuner ska kunna införa lokala tiggeriförbud och i lokala ordningsstadgan själva kunna reglera tiggeriets utbredning samt ges möjligheten att aktivt kunna avbryta verksamheten.

– EU-medborgare som stannar längre än tre månader i Sverige utan försörjning ska avvisas

– EU-medborgare som begår grova brott ska aktivt kunna utvisas till sitt hemland

– Inrätta återvändandebidrag för den som fått asyl och som vill resa tillbaka till sina hemländer när läget förbättrats

– Introduktionsanställningar skapas som anställningsform.

– LAS reformeras i grunden och att arbetsgivaravgifterna sänks kraftigt.

– ”Social housing” införs – för att långsiktigt bygga för låginkomsttagare inom ramen för ordinarie byggprojekt.

– Dagsersättningen för EBO skrotas.

 

Manifestet finns att läsa på http://kdu.se/wp-content/uploads/2012/05/migmanifest2016kdu.pdf

 

Mer information kontakta:

 

Sara Skyttedal

Förbundsordförande

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

skyttedal@kdu.se

 

Hugo Fievet

2:e vice förbundsordförande och manifestförfattare

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Hugo.fievet@kristdemokraterna.se

 

Mario Shevchenko

Pressansvarig

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

076-527 25 34

mario@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD