KDU kräver medlemsomröstning inför partiledarval

sara_riksdagenDet står nu klart att Kristdemokraterna ska välja en ny partiledare vid ett extra riksting den 25 april. Mycket viktigt reformarbete pågår inom partiet, men faktum är att stödet för Kristdemokraterna har minskat i alla riksdagsval sedan 1998. Detta är trend som måste vändas och här spelar partiledaren en avgörande roll. Valet får helt enkelt inte gå fel och därför måste alla medlemmar ges chansen att vara med tycka till för att skapa en bred förankring.

– Vi ser i opinionsmätningar vilka kandidater som väljarna föredrar, vilket i sig är intressant. Men inför partiets distriktsstämmor under våren måste också alla enskilda medlemmar få komma till tals. Därför kräver KDU en nationell elektronisk medlemsomröstning. Resultatet kommer att utgöra en god grund för ombuden på distriktsstämmorna när väl nomineringar ska ske, säger KDU:s förbundsordförande Sara Skyttedal.

– Kristdemokraterna står nu inför det viktigaste valet av företrädare på ett decennium och det är inte mer än rimligt att alla partiets medlemmar får en avgörande roll i detta. Det kommer att stärka mandatet för den partiledare som väljs på rikstinget, vilket gynnar partiet inför valen 2018, avslutar Sara Skyttedal.

För mer information:

Kalle Bäck
Generalsekreterare
0765-27 25 32
kalle@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD