KDU flyttar fram positionerna inom Ungdomens nordiska råd

KDU fanns under en helg i slutet av oktober (26-28) på plats vid Ungdomens nordiska råds (UNR) session i Helsingfors. Tillsammans med representanter från de kristdemokratiska ungdomsförbunden i Norge, Finland och Färöarna argumenterade KDU bland annat för att den nordiska samarbetsorganisationen borde ta ställning för en generös men effektiv biståndspolitik, hårdare tag mot människohandel samt mot en skatt på finansiella transaktioner.

Vid sessionen valdes Michaela Nyhlén in som ny ordinarie ledamot i UNR:s styrelse medan Joel Pierrou valdes in som ersättare i styrelsen. Michaela är 23 år och studerar till vardags juridik vid Stockholms universitet. Joel är 20 år och läser för tillfället vid Credoakademin i Stockholm. Båda sitter som ledamöter i KDU:s internationella utskott. Under det gångna året har KDU:s förbundsordförande Aron Modig suttit som ledamot i UNR:s styrelse.

– Det ska blir roligt att under det kommande verksamhetsåret få följa det nordiska politiska arbetet på närmare håll. UNR och Nordiska rådet har ett relativt stort inflytande på politiken i Norden, säger Michaela Nyhlén.

Michaela Nylén kommer att representera UNR i Nordiska Rådets utbildningsutskott.

– Det här visar ånyo att KDU har mycket att bidra med i det internationella arbetet. Vi har som målsättning att vara aktiva i samarbeten på såväl nordisk som europeisk och interkontinental nivå. Detta engagemang ligger i linje med den visionen, säger Joel Pierrou.

För mer information:

Kalle Bäck
Generalsekreterare
kalle@kdu.se
08-723 25 32

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD