”KDU anmäler regeringen för brott mot Lissabonfördraget”


1270710_753618674680060_6863736365138284_o
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anmäler regeringen för brott mot Lissabonfördraget. Detta efter att Sverige har nekat att ge Frankrike hjälp med våra till buds stående medel. Frankrike har med hänvisning till Lissabonfördragets artikel 42.7 begärt att andra medlemstater ska bidra i insatsen mot Islamiska Staten. De minimala insatser som vi skickar menar KDU inte är tillräckliga för att vi ska uppfylla våra skyldigheter mot fördraget.

 

– Det är skamligt att konstatera hur långt regeringens solidaritet sträcker sig. Vi har en rättslig skyldighet enligt Lissabonfördraget att bistå med de medel vi har, vilket är långt mer än de transportflyg regeringen föreslår att skicka. Dessutom kan vi konstatera att för den rödgröna regeringen innebär vår egen solidaritetsförklaring inget annat än vackra ord. Regeringen är uppenbart ovillig att hjälpa till när andra behöver det och tillgodose de behov som Frankrike säger sig ha. Det innebär så klart att vi inte kan förvänta oss den hjälp vi skulle behöva i tider av förändrat säkerhetsläge i vårt eget territorium. Det är därför inte bara problematiskt för vår internationella trovärdighet utan även något som kan riskera vår egen säkerhet, säger Sara Skyttedal.

– Vi vill att EU prövar svenska regeringens agerande. Lissabonfördragets artikel 42.7 bör betraktas som rättsligt bindande. Därför har vi valt att anmäla regeringen för brott mot Lissabonfördraget och begär att Europeiska Kommissionen ska pröva frågan i Europeiska Unionens domstol, fortsätter Skyttedal.

Anmälan EU-kommissionen

För mer information:

Mario Shevchenko

Generalsekreterare
0765-27 25 34
mario@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD