”KD måste arbeta för att riva upp DÖ”

fs_logga

”En grundläggande princip i vårt parlamentariska system är att den verkställande makten, regeringen, ska ha stöd i riksdagen. Saknas stöd så får regeringen ombildas, en ny regering får tillträda eller ett extra val får utlysas.” Skriver KDU:s distriktsordföranden på SvD

Sverigedemokraternas (SD) närvaro i riksdagen motiverar inte ett brott mot en så vital princip i vår demokratis grundläggande styrelseskick. Det är oacceptabelt att Alliansen genom DÖ släppt fram en rödgrön minoritetsregering och på förhand godtagit dess budgetpolitik utan att vare sig pröva några andra regeringsalternativ eller ställa krav på vilken politik som ska föras

 

Det gigantiska sveket mot väljarna gör enligt oss att DÖ måste rivas upp. Precis som över 280 000 väljare lade vi våra röster på KD i höstas. Vi gjorde detta för att vi tror på ett samhälle som byggs underifrån, inte ovanifrån. Ett samhälle som skyddar individers rättigheter, skapar förutsättningar för starka familjer, belönar hårt arbete och företagande samt tar socialt ansvar för de svagaste i vårt samhälle. Vi tror på kristdemokratin.

 När vi lade vår röst på KD räknade vi med att partiet skulle bedriva kristdemokratiskt politik. Inte indirekt stödja en socialistisk budget. Vi är i ett extremt läge i Sverige. Regeringen saknar i praktiken stöd för sin budget i riksdagen. Utöver det är riksdagsledamöternas grundlagsskyddade makt beskuren av en överenskommelse som i praktiken helt överlåtit makten över statsbudgeten till minoritetsregeringen.

Och ett parti, SD, har gått från att i riksdagsvalet 1998 få under 20 000 röster till att bli riksdagens tredje största parti. I detta läge kan inte KD lägga ned sina mandat och sluta bedriva kristdemokratisk politik i budgetomröstningar. Det är ett svek mot de 280 000 väljare som lade sin röst på KD. Varför räknas inte längre våra röster från den 14 september?

Sverige behöver en ny regering som kan ta ansvar för landet och vi i KDU tänker inte försvara nuvarande ordning. Istället kommer vi att arbeta för att Kristdemokraternas riksting river upp DÖ och att partiet offensivt bedriver kristdemokratisk politik på alla fronter.

Simon Sjögren

distriktsordförande för KDU Värmland

Daniel Englund

distriktsordförande för KDU Södermanland

Joel Haglund

distriktsordförande för KDU Bohuslän

Hedvig Åkesson

distriktsordförande för KDU Jönköpings län

Lovisa-Teolinda Petterson

distriktsordförande för KDU Örebro län

Amanda Nordbrö

distriktsordförande för KDU Göteborg

David Svensson

distriktsordförande för KDU Kronobergs län

Samuel Holm

distriktsordförande för KDU Kalmars län

Adam Davidsson

distriktsordförande för KDU Skåne

Erik Golovtchenko

distriktsordförande för KDU Halland

Alexander Zidar

distriktsordförande för KDU Västmanland

Robin A. Håkansson

distriktsordförande för KDU Västernorrland

Celeste Edvardsson

distriktsordförande för KDU Södra Älvsborg

Jesper Holmberg

distriktsordförande för KDU Blekinge

Charlotta Enqvist

distriktsordförande för KDU Västerbotten

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD