”KD är bättre på frihet än Liberalerna”

jesper holmbfannyadam blekingeVåra vänner i Liberala Ungdomsförbundet vill tillåta samlag mellan människa och djur, bror och syster, ja även levande och död. Genom att avsäga sig sitt moraliska ansvar tog man frihetsälskandet till ruinens brant.

Samma personer har länge fört ett krig mot familjen och fria värderingar. Delvis genom att aktivt motarbeta vad man anser vara norm eller moral. Delvis genom att styra människors val i frågor som föräldraledighet och utbildning.

Vi blev därför inte förvånade när man föreslog införandet av en så kallad, juridisk abort, för pappor som inte vill ta sitt ansvar. LUF, som ett feministiskt förbund, borde förstå hur hårt deras förslag skulle drabba gravida kvinnor och deras barn.

Men, nej. Liberalerna har sedan länge övergett kravet på valfrihet och gett vika för ropet på ansvarsfrihet. Det är inte en försvarbar politik. Vi tar därför ställning och säger‘Ja till valfrihet, Nej till ansvarsfrihet.’

Som unga Kristdemokrater betonar vi Mammans och Pappans lika stora betydelse för ett barns uppväxt. Vi värnar därför, naturligt nog, också barnets lika stora rätt till båda sina föräldrar.

Sveriges familjerätt sätter konsekvent barnets behov framför de vuxnas. Ett barns rätt till sina föräldrar måste därför anses vara viktigare än en förälders vilja att vara utan barn. Det handlar inte bara om att värna de svaga och försvarslösa. Det handlar också om att värna vår framtid.

Det största som skiljer oss konservativa från de liberala, är att vi vet att våra värderingar ligger till grund för vår frihet. Utan moralen så finns det inget som säger att vi har rätt till vår frihetoch det är fel av andra att inskränka den.


Utan moralen, att navigera oss med, kan vi inte hindra en lag i ständig förändring från att hamna på fel kurs. Det är dags att slå vakt om våra värderingar! För det är i deras lånade kraft som lagen finner sin styrka och vår frihet beskydd.

Jesper Holmberg
Distriktsordförande KDU Blekinge

Fanny Arvidsson
Vice ordförande

Adam Jansson
Sekreterare

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD