”Kanske vi ska legalisera kannibalism också, LUF?”

Den som börjar resonera utan ordentliga värderingar blir galen, för han börjar resonera i fel ände, vilket också är LUF:s problem. Incest och nekrofili anses äckligt just därför att det är fel och omoraliskt, inte tvärt om.

Men LUF:s dogmatiska läggning gör att de har svårt att se mer än en aspekt i ett sammanhang, mer än rätten att få ingå kontrakt. De kan inte ta in att moral, värderingar, familjer och samhället också spelar en betydande roll för hur vi stiftar lagar och vilka intressen vi måste ta hänsyn till.

Ett lagstadgat förbud mot all incest ger givetvis ett skydd och stöd till exempelvis en yngre syster som vill säga nej till en äldre broder men kanske inte annars vågat. Det skyddar därför också familjerna som helhet.

Det är motbjudande att LUF vill sänka trösklarna, öka acceptansen och göra det mindre självklart för sjuka personer att sexuellt hålla sig borta från sina syskon. I de extremt få fallen där det eventuellt kan finnas genuint samtycke från båda parter finns även risken för inavel kvar, med barn som kommer att växa upp svårt handikappade i misärförhållanden.

Om LUF fortsätter att dogmatiskt följa sina principer om kroppslig autonomi som ska möjliggöra nekrofili är det väl också på sin plats att legalisera kannibalism? När anständighet och respekt för de döda slängs ut genom fönstret finns det uppenbarligen inte några gränser kvar.

På 227 år kan det hända mycket med en ideologi som aktivt lämnar värderingar och moral bakom sig. År 1789 handlade liberalismen om frihet, jämlikhet, och broderskap. År 2016 handlar liberalismen om incest, sex med lik, och tidelag. 

Linus Rehn
Distriktsordförande 
KDU Stockholm

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD