Ja till valfrihet, nej till kvoterad föräldraförsäkring

charlotta_1409.jpg

”Trygga och sammanhållna familjer är grunden för ett väl fungerande samhälle. Familjen är en grundläggande gemenskap som –  när den fungerar bra  – skänker trygghet och stabilitet i en ständigt föränderlig omvärld. Vi vet att barn som växer upp väl fungerande familjer tenderar att må bättre senare i livet. 

Detta är insikt som vi kristdemokrater är ensamma om i svensk politik. Vi vill utveckla valfriheten genom flexiblare barnomsorgspeng och utbyggd föräldraförsäkring. KDU kommer alltid att stå upp emot valfrihetens motståndare oavsett vilken politisk färg de har. ”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD