Islamismen måste bekämpas

sara_riksdagen”Den som är medlem av en grundlagsfientlig organisation, så som en islamistisk, bör om den är svensk medborgare dömas till fängelse. Personer som har dubbelt medborgarskap bör få sitt svenska indraget och de som endast har uppehållstillstånd bör utvisas.

Ett sådant tydligt normativt agerande från lagstiftaren bör kompletteras med stöd för att upprätta avhopparverksamhet och genom anslag till Forum för Levande Historia att lyfta fram islamismens illgärningar.

Vi har ett ansvar mot oss själva, mot dem som sökt sig till Sverige för att få en fristad, och gentemot vår europeiska gemenskap att ta islamismens framväxt på största allvar och möta den i en anda av kämpande demokrati.”

Det skriver Sara Skyttedal i Expressen

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD