- Riksmöte 14-16 maj!

OM INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Internationella utskottet hanterar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet internationella verksamhet. Utskottet är underställt KDU:s förbundsstyrelse men ansvarar för internationell politik och de utbyten och internationella projekt som ungdomsförbundet arrangerar.

Vi som sitter i utskottet är:

marielle_profil_2

Marielle Edström, ordförande och internationell sekreterare

073 – 5314212(mobil)
Epost: marielle.edström@kdu.se

 

 

Linus Rehn, vice ordförande

linus.rehn@kristdemokraterna.se

 

Therése Molander, ansvarig för Youth of the European People’s Party (YEPP) t

herese.molander@kristdemokraterna.se

 

Martin Hallander, ansvarig för Ungdomens nordiska råd (UNR)

martin.hallander@kristdemokraterna.se

 

Carl Olehäll, International young Democratic union (IYDU)

carl.olehall@kdu.se

 

Michaela Nyhlén, ansvarig för (Kristdendemokratisk ungdom i Norden (KDUN )

michaela.nyhlen@kristdemokraterna.se

 

Edvin Bernhardsson, ansvarig för bilaterala utbyten

edvin.berhardsson@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD