Ingen motsättning mellan ideella organisationer och marknaden inom välfärden

hugo fievetKDU:s andre vice förbundsorförande och socialpolitiske talesperson Hugo Fiévet skriver på SvD-Brännpunkt.

”Anna Ardin och Miriam Hollmer skriver om Svenska kyrkans framtida engagemang i välfärden (Brännpunkt 10/8). Vi unga kristdemokrater välkomnar fler aktörer inom välfärdssektorn. Men att som Ardin och Hollmer måla upp en motsättning mellan ideell verksamhet och att verka på en marknad under konkurrens, är problematiskt.

”Forskningen visar att ideella aktörer fungerar som kvalitetsmärken för branscher och således bidrar till att sätta standarden för alla aktörer på samma område.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD