”Inga skattepengar till våldsorganisationer”

Martin Hallander skriver på debattsidan Sourze om att skattepengar inte ska gå till organisationer som inte respekterar demokratins spelregler.

”Vi politiker har alla ett gemensamt ansvar för att upprätthålla de grundläggande värderingarna demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Därför ska vi aktivt stödja de organisationer och delar av civilsamhället som accepterar och kämpar för dessa, vare sig vi håller med dem politiskt eller ej. Men när organisationer som aktivt motarbetar dessa grundläggande värden och dessutom vill ha samhällets stöd i olika former måste vi demokratiska krafter stå upp och säga nej. Detta tror vi unga kristdemokrater behövs om vi ska få ett stopp på den våg av näthat och annat som vi tyvärr tvingas se. Hat och odemokratiska krafter ska motverkas – inte uppmuntras.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD