I Reepalus stad riskerar ESC tomma läktare

Aron Modig svarar Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu i Expressen. Påminner om hur det tyvärr tidigare gått till när han stått värd över stora internationella evenemang, exempelvis vid David Cup-matchen mellan Sverige och Israel 2009.

”Matchen är bara ett av många exempel på när Reepalu skuldbelagt hela den judiska befolkningen för staten Israels agerande i Mellanöstern. Detta är inte värdigt en politiker som gör anspråk på att få vara med och arrangera en gränsöverskridande musiktävling som ESC. Jag ställer därför frågan till Reepalu; vad händer om Israel är med i ESC även nästa år? Kan alla deltagares säkerhet garanteras eller ska evenemanget stoppas även då?”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD