Höj straffen för vålds- och sexualbrott – och ta bort ungdomsrabatten för myndiga brottslingar

IMG_9091 IMG_9145

”Vålds- och sexualbrott måste bestraffas strängare än idag. Det är hög tid för en svensk rättspolitik med rättvisan och brottsoffret i fokus och vi hoppas att Kristdemokraterna i och med rikstinget i Karlstad den 26-29 september väljer att visa vägen mot en sådan rättspolitik.

 Vår ideologiska utgångspunkt är att när en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa.”

Det skriver Christian Carlsson, vice förbundsordförande, och Maurice Forslund, rättspolitisk talesperson, i Dagens Juridik. 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD