Gåvoavdraget bör omfatta veteranstödsorganisationerna

”Många av våra soldater har ådragit sig skador och fått utstå andra uppoffringar i fredens tjänst, men ändå har vi i vårt land varit dåliga på att ta hand om våra veteraner. De ideella veteranstödsorganisationerna har då blivit särskilt viktiga för våra soldater. Kristdemokraternas försvarspolitiska arbetsgrupp inser detta och därför är ett tydligt besked från vår sida att vi anser att skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer även ska omfatta Sveriges veteranstödsorganisationer.”

Det skriver Christian Carlsson, andre vice ordförande (KDU) och medlem av Kristdemokraternas försvarspolitiska arbetsgrupp på Newsmill.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD