Frihet skapar jämställdhet, feminism gör det inte

KDU:s förste vice förbundsordförande Sara Skyttedal skriver Newsmill:

”För alla borgerliga politiker borde egenmakt vara ett centralt värde. För oss kristdemokrater är det inte bara friheten i sig som är målet, utan vi vet också att enskilda människors egenmakt skapar ett mervärde för hela samhället. Enskildas rätt att bestämma över sina egna livsval skapar mer personligt ansvarstagande, och samhällsmedborgare som är mer än isolerade öar.  Friheten ger personer som tar ansvar både för sig själva och för sin omgivning.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD