Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse presenterat

fs_loggaMeddelande från valberedningen:

”Förbundsvänner,

Efter att sammanträtt den 15-16/3 lämnar valberedningen sitt förslag till ny förbundsstyrelse för KDU, verksamhetsåret 2014/2015.

Valberedningen har både träffats och växlat ett stort antal mail. Baserad på de nomineringar som har inkommit ha man fört dialog med olika kandidater, både sittande ledamöter och namn av intresse. Allt för att kunna skapa sig en lägesbild om vem och vilka som är lämpliga att representera KDU

Vi är nöjda och övertygade om att det är just det här gänget som med framgång kommer kunna leda förbundet över valen

Valberedningens förslag till FS

Ordförande: Sara Skyttedal, 27år, Stockholm
1: vice Ordförande Christian Carlsson, 27år, Stockholm
2:e vice Ordförande Hugo Fiévet, 24 år, Uppsala 

Ledamöter:
David Bruhn, 29år, Stockholm
Marielle Edström, 24år, Lidköping
Maurice Forslund, 31år, Stockholm
Martin Hallander, 20år, Malmö
Thomas Nordvall, 24år, Umeå
Emil Svensson, 22år, Stockholm
Natasha Olsson, 19år, Lund
Mimmi Westerlund 20år, Uppsala”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD