Fler unga måste kunna använda arbetslöshetsförsäkringen

sara_vitSaexpressen131023ra Skyttedal skriverExpressen om att fler unga mås ges möjlighet att nytta a-kassorna (finns i pappersversionen av tidningen). 

”Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem. Om vi ska få bukt med problemet är det nödvändigt att avskaffa turordningsreglerna i LAS, stärka yrkesutbildningen och att sänka skattetrycket. 

Dessa reformer kommer dock att ta tid. Ungdomar måste ges förutsättningar att använda de befintliga vägarna in på arbetsmarknaden nu. Flexibilitet är därför nödvändigt och fler unga måste kunna nyttja a-kassorna, vilket alldeles för få idag kan. Istället tvingas många att leva på försörjningsstöd.

Vägen in på arbetsmarknaden går idag via visstidsanställningar, deltidsjobb och provanställningar. Dagens regelverk där man måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste tolv månaderna för att få rätt till ersättning vid arbetslöshet, diskvalificerar grupper av unga. 

Statistiken talar sitt tydliga språk. Exempelvis fick 24 280 personer upp till och med 24 år arbetslöshetsersättning år 2012 att jämföra med 84 540 år 1999 enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF). Samtidigt har antalet unga som uppbär försörjningsstöd ökat under perioden. Enligt en rapport från Institutet för Arbetsmarknadsforskning (IFAU) är över hälften av unga med försörjningsstöd mellan 20 och 24 år just arbetslösa. Detta tar resurser från välfärden och leder till utanförskap för stora grupper. 

A-kassorna stöter alltså bort unga. Därför är det nödvändigt att kvalifikationstiderna kortas. Allt annat är ett svek mot dagens unga som kämpar för att få fäste på arbetsmarknaden. ”

Sara Skyttedal
Förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD