Feminismen före barnens bästa?

sara_1305”När domstolen fattar beslut om ensam vårdnad ska den alltid göra det utifrån barnets bästa, inte feministiska intressen”. Det skriver Sara Skyttedal, i tidningen Dagen.

”Det pågår för tillfället en u­tvärdering av vårdnadslagen. Även om det delvis är domstolarnas tillämpning som är skev finns behov av att från politiskt håll förtydliga hur samarbetsproblemen ska påverka utfallet i vårdnadstvisterna. Tyvärr är det lite som tyder på att detta finns med i den pågående utvärderingen.

Det borde vara givet att samarbete är det som ska uppmuntras. Annars vinner feminismen över barnens bästa”.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD