Familjen ska avgöra barnens utbildning

sara_riksdagenSara Skyttedal skriver på UNT.se om hemundervisning och vikten av att familjer får välja former för barnens utbildning.

”Vi unga kristdemokrater tycker det är en självklarhet att det är familjen som ska bedöma vilken utbildningsform som passar deras barn. Den svenska lagstiftningen är paternalistisk och antyder att det är politiker, inte föräldrarna som bär ansvaret för att göra bedömningar kring barnens uppväxt. Lagstiftningen måste ändras och dagens skolplikt ersättas av en läroplikt. Det är inte formen för utbildningen som är det viktiga, utan att alla barn ges fullgoda kunskaper.”

  

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD