Facket ett hinder för lärlingar

sara_riksdagen”Alliansregeringen gör nu ökade satsningar på lärlingsutbildningar. Sverige är dock långt ifrån att införa det system som finns i Tyskland och Österrike, länder som ofta lyfts fram som föredömen i sammanhanget. Skillnaderna är många mellan våra utbildningar och deras. Den miljard som nu satsas på lärlingsutbildningarna kommer inte räcka för att få till ett välfungerande system.

Det svenska lärlingssystemet är utformat för att passa skolans mallar för utbildning, men inte efter vad eleverna eller arbetsmarknaden efterfrågar. För att lärlingsutbildningarna ska fungera måste dessa anpassas efter företagens behov och de måste ges större inflytande över hur utbildningen utformas.”

Det skriver Sara Skyttedal på SvD-Brännpunkt.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD