Ett straff ska stå proportion till brottet

”Men därutöver måste också maxstraffen för vålds- och sexualbrott skärpas. Den straffrabatt som idag finns, det vill säga den rea-princip som gör att brott nummer två straffas mildare än brott nummer ett, bör ses över. En ”three strikes”-modell bör införas för att komma åt återfallsförbrytare, och principen om automatisk villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden behöver begränsas.

Detta är några konkreta förslag som vi unga kristdemokrater vill se för att återupprätta en ordning där straffet står i proportion till brottet. Allt annat är nämligen omoraliskt.”

Det skriver Aron med anledning av Bobby-fallet och Kortedala-misshandeln på SVT-debattsidan

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD