Enströms en-veckasförsvar är en kapitulation

Aron skriver på Newsmill om det märkliga i att försvarsministern tycker att det är en ”rimlig försvarsförmåga” att Sverige vid angrepp kan försvara ett begränsat område under en vecka.

”Som ung kristdemokrat anser jag att det tillhör statens absoluta kärnuppgifter att försvara rikets gränser från yttre hot, att garantera den nationella säkerheten och att skydda svenska medborgare från fientliga angrepp. Att Sverige som land klarar av detta har så att säga högsta prioritet och är viktigare än exempelvis tillhandahållandet av omfattande transfereringssystem. Då försvarsministern, som representerar Moderaterna, anser att den av ÖB beskrivna försvarsförmågan är att betrakta som rimlig kan jag därför inte göra annat än att förfäras.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD