En rättspolitik med brottsoffret i centrum

IMG_914522 februari är det internationella brottsofferdagen. KDU:s rättspolitiske talesperson Maurice Forslund skriver på Nyheter24-debatt att Sverige behöver en rättspolitik med brottsoffret i centrum.

Vår utgångspunkt är att alla människor har ett personligt ansvar för sina handlingar. Den som väljer att begå brott har i de allra flesta fall fattat ett beslut som han eller hon också måste ta konsekvenserna av. Kriminalitet ska så långt som möjligt förebyggas, men när ett brott ändå begås måste samhället genom snabba och tydliga markeringar visa vad som är rätt och fel. Samhället ska ställa sig på den utsattes sida och se till att offret får upprättelse för den kränkning som han eller hon har utsatts för. Det handlar om etik och rättvisa. Att ta sitt straff och sona brottet är också vägen för en brottsling att få en andra chans i samhället”. 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD