Drogliberalismen inom CUF och LUF är moraliskt förkastlig

sara_1305”Det är bekymrande att ytterligare ett av förbunden inom Ung Allians slår in på en drogliberal väg (Liberala ungdomsförbundet är redan för en avkriminalisering av cannabis). På något annat sätt kan vi inte tolka signalera från CUF.

Vi unga kristdemokrater är fortsatt mycket tydliga: inriktningen för svensk narkotikapolitik ska vara tydligt restriktiv. Samtidigt måste vi alltid arbeta för att utveckla nya och bättre behandlingssätt för människor att ta sig ur missbruk och sluta använda droger. Här finns mycket kvar att göra och vården måste bli bättre. Samtidigt är det kanske mest centrala att tillgången och efterfrågan på narkotika minskar.”

Så skriver Sara på SVT-Debattsidan.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD