Djupt problematiskt av den rödgröna regeringen att erkänna Palestina

sara_riksdagenvarldenidag_1411Sara Skyttedal skriver i Världen idag om det problematiska i den rödgröna regeringens erkännande av Palestina.  (Artikeln finns ej online ännu).

”Svikna löften, förhandlingar inför öppen ridå och en kaosartad mediehantering är vad som präglat den rödgröna regeringens första tid vid makten. Detta kommer dock inte som någon överraskning. Grundliga förberedelser är en förutsättning för regeringsduglighet och det var just detta som präglade Kristdemokraternas och Alliansens tid vid makten. I valrörelsen varnade vi i för att ett rödgrönt maktövertagande skulle kunna komma att innebära en stor risk för Sverige som land, då de rödgröna helt saknade gemensam politik. Tyvärr fick vi rätt.

Det är dock inte bara det politiska kaoset som är skadligt för Sverige. Även den politik som regeringen faktiskt är överens om har redan skadat vårt lands rykte internationellt. Det senaste i raden av snedsteg är erkännandet av Palestina. Genom sitt ansvarslösa agerande försvårar regeringen en konstruktiv dialog mellan Israel och palestinierna. Vägen till en två-statslösning blir längre och krokigare. Det finns fler anledningar till detta.

Det är djupt problematiskt att regeringen väljer att bryta mot den praxis som råder i Sverige när det kommer till att erkänna nya stater. Besluten ska förankras i riksdagen och utrikesnämnden, vilket inte skett. Löfvens tal om att söka blocköverskridande lösningar har nu tappat all sin trovärdighet. Det verkar vara konfrontation även i utrikespolitiken som gäller, vilket är ytterst problematiskt.

Sverige sällar sig nu till ett antal stater som Kina, Ryssland, Iran, Kuba och Nordkorea som villkorslöst erkänt en palestinsk stat. En del av dem – som exempelvis Iran – erkänner däremot inte Israels rätt att existera. Att Sverige som första EU-land nu gör dessa länder sällskap är djupt beklagligt.

Det kanske mest problematiska är att erkännandet strider mot folkrätten. Ett viktigt kriterium för erkännande av en stat är att den har kontroll över sitt territorium. Så är det inte i Palestina. Västbanken kontrolleras av det korrupta Fatah och Gaza kontrolleras av terrororganisationen Hamas, som i somras startade krig mot Israel. Även om dessa två organisationer idag samarbetar till viss del, så är det svårt att se vilken regering och vilken stat det egentligen som Sverige har erkänt. Förvirringen är total.

Det tycks som om Stefan Lövfens regering inte har förstått allvaret i situationen i Mellanöstern. Om en lösning ska bli möjlig så krävs det först och främst att Hamas terror mot Israel måste upphöra. Bara när detta sker kan konstruktiva samtal äga rum. Demokrati och mänskliga rättigheter måste vara vägledande principer i fredsprocessen. Omvärlden måste agera ansvarsfullt, vilket inte görs genom det solospel som den svenska regeringen nu ägnar sig åt.  Erkännandet är inte resultatet av en välövervägd och förankrad linje, utan ett uttryck för politiskt populism och omogenhet.

Mot bakgrund av detta är det inte märkligt att Israel valt att i nuläget kalla hem sin ambassadör. De brutna kontakterna skadar fredsprocessen och den rödgröna regeringen bär skulden för detta. Om Sverige ska kunna spela en positiv roll i fredsprocessen är det är dags att tänka om nu.”

 

.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD