Det finns inga genvägar – satsa på polisen!

sara_riksdagenSara skriver på debattsidan Sourze om polisen:

”Polisen måste ges resurser och förutsättningar att få bukt med den brottslighet som drabbar människor i vardagen. Det är inte orimligt att kräva att polisen ska komma när man ringer och alla brott ska utredas. Det går att uppnå med en rejäl ökning av antalet poliser. Att Sverige ska ligga på samma nivå som övriga EU är därför en rimlig målsättning.

En satsning på fler poliser är en förutsättning både för det trygghetsskapande arbetet och för att fler brott ska kunna klaras upp. Detta är statens mest grundläggande uppgift. Det är inte värdigt ett land som Sverige att det offentliga inte uppnår till denna miniminivå. Nya krafttag måste därför till. Det finns inga genvägar till att skapa trygghet och skipa rättvisa.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD