Dementa behöver kunna tvångsvårdas

hugo fievet”Gruppen dementa fortsätter att öka och kommer att fortsätta göra så i framtiden. Men den rådande lagstiftningen är inte anpassad för de personer som är beslutsoförmögna men inte lider av en allvarlig psykiatrisk sjukdom,” skriver Hugo Fievét med AT-läkaren Benjamin Kalischer Wellander i Svenska Dagbladet

”Demenssjuka tillhör en av samhällets absolut mest utsatta grupper. Att värna dessas möjligheter att leva ett värdigt liv borde därför stå högt upp på den politiska dagordningen. Den rådande lagstiftningen är inte anpassad för de personer som är beslutsoförmögna men inte lider av en allvarlig psykiatrisk sjukdom. Regelverket bör därför omgående revideras.

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD