Vi har en skyldighet att visa solidaritet med de som förtrycks i diktaturer

Aron skriver utifrån sina upplevelser om situationen på Kuba i Sydsvenska Dagbladet

”Vi som lever i ett fritt land som Sverige tar lätt våra rättigheter och vårt demokratiska styrelseskick för givet. Det bästa vi kan göra för att hedra Oswaldo Payás minne är att föra vidare insikten om att ett demokratiskt samhälle alltid byggs bäst underifrån och fortsätta kampen för ett fritt och demokratiskt Kuba.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD